Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com


Очаквайте новите версии на Коменс Брокер и Фонд

 

Коменс Фонд е изцяло подобрена версия на пазарния лидер в софтуера за управляващи дружества – „Управляващо дружество” разработван от фирмите БГ Уеб ООД и Мултимедиа ООД.

Коменс Брокер е наследник на най-използваното софтуерно решение за инвестиционни посредници в България – „Инвестиционен Посредник”, плод на съвместната работа на фирмите БГ Уеб ООД и Мултимедиа ООД.

Продуктите Коменс Брокер и Коменс Фонд предлагат:

-         Пълна автоматизация на дейността на инвестиционните посредници и управляващи дружества.

-         Интегрирана система, чрез която автоматично се осчетоводява дейността на инвестиционния посредник

-         Модул за търговия с валути.

-         Комуникация и използване на данните от КФН, БФБ и БНБ.

-         Reporting модул, който генерира справки – задължителни от нормативна гледна точка и такива за състоянието на клиентския регистър, транзакции за период от време, за инструменти и други.

-         Интуитивен интерфейс на софтуера, който осигурява безпроблемното усвояване от страна на операторите. За допълнително улеснение на ползващите го оператори към продукта се предлага набор от инструкции.

 

Коменс Брокер и Коменс Фонд са продукти от последно поколение разработени на базата на последните технологии от Майкрософт.

Програмите са създадени от независима софтуерна компания, която познава в детайли капиталовия пазар в България и практиките на местните инвестиционни посредници.

Данните, които нашите клиенти използват са строго конфиденциална информация, която се гарантира чрез подписването на Договор за класифицирана информация.

Продуктите от софтуерна фамилия Коменс са произведени в България и цената е съобразена с местния пазар. Коменс Брокер и Коменс Фонд ще се предлагат официално от началото на 2007 година.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker