Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com


„Базел ІІ” и развитието на банковите IT

„Базел ІІ” и развитието на банковите IT

 

 

Докладът на Базелския комитет по банков надзор „Международна конвергенция (сближаване на гледните точки) по отношение измерването на капитала и на капиталовите стандарти – подобрена рамка”, известно като „Базел ІІ споразумение” или само „Базел ІІ” очертава насоките в развитието на банковата дейност за години напред.

Становището на Базелския комитет е, че процесът на прилагане на препоръките в доклада може да започне от началото на 2007 година. Що се отнася до страните на ЕС (в това число и България) прилагането на Базел ІІ произтича и от разработената на база на споразумението директива CRD.

Една от главните особености и цели на Базелското споразумение е да се предостави по-голяма самостоятелност в дейността на тези банки, които са в състояние по-прецизно и точно да отстояват своите позиции и конкретни интереси в процеса на управление на основните видове риск – кредитен, пазарен и оперативен.

През призмата на IT обслужването това означава, от една страна, събиране и съхраняване на далеч по-обемна и разнообразна информация, а от друга – внедряване на усвършенствани системи и методики за нейната обработка.

Привеждането на банковите технологии в съответствие с изискванията на „Базел ІІ” ще бъде продължителен процес, който ще заеме много време. Една от най-важните задачи пред IT специалистите в областта на банковата дейност сега е, базирайки се на функциониращите банкови системи, да ги обогатят (надградят) с допълнителни продукти, позволяващи набирането и обработването на по-богатата и в по-големите обеми информация, каквито са изискванията на второто базелско споразумение.
За да получите информация относно софтуерния продукт "Базел
II Стандарт", който надгражда банковата система, за да е съвместима с регулациите на базелското споразумение следвайте този линк.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker