Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com
IT Одит

Мрежовата сигурност е фундаментален елемент от защитата на фирмените тайни и е особено критично за конфиденциалността на фирмената документация. Корпоративните мрежи са една от основните цели на извършителите на компютърни престъпления, които в повечето случаи се възползват от „дупки” в сигурността. Ние предлагаме цялостен анализ и определяме ниво на риска от неоторизиран достъп чрез тестване на мрежата. Нашият екип симулира използване на най-разпространените техники прилагани от компютърните престъпници.След приключване на анализа на информацията се прави доклад оценяващ вероятността от пробив и дефинира „критични за сигурността” точки, които са най-уязвими.
Услугите които предлагаме са:

 • Одит на мрежовата сигурност на компанията
  o Оценка на риска от неоторизиран достъп в WAN,LAN или Wi-Fi мрежа
  o Оценка на риска от неоторизиран достъп до конфиденциална информацията през Интернет
  o Препоръки за подобряване на мрежовата сигурност и понижаване на риска от нежелан достъп.

 • Анализ на топографията на вътрешната мрежа на компанията, както и препоръки за подобряване на ефективността й.

 • Анализ на ефективността на IT отдела на компанията

 • Оценка на това доколко използваните IT системи задоволяват нуждите на компанията.

 • Препоръка за IT решение, който да обслужва дейността на компанията или неин продукт.

 • Предложение за по-икономически изгодни софтуерни алтернативи – операционни системи или други приложения.

 • Анализ на бюджета отделен за Информационни технологии.

 • Пълно техническо обезпечаване, което включва
  o Техническа поддръжка на хардуера и софтуера
  o Закупуване на преференциални цени на компютри и периферия, както и гаранционно обслужване
  o Обслужване на мрежата на компанията, както и препоръка при избора на Интернет доставчик

 • Оценка на това доколко използваните IT системи задоволяват нуждите на компанията.

 • Годишен абонамент за пакет от услуги като външен консултант.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker