Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com
Маркетинг Одит

Маркетинг Одит е маркетингова консултантска услуга при която вие получавате независимо експертно мнение на екип, който е практически доказал се в ситуационния анализ. В нашата работа ние използваме най-модерните техники от маркетинговата сфера и предлагаме приложими решения, съобразени с мисията на компанията, бюджета за маркетингови дейности и нейните пазарни цели.

Ние познаваме бизнес модела на финансовите компании и сме запознати в детайли с тяхната дейност благодарение на софтуерната фамилия Коменс, която покрива сферите на банкирането, инвестиционни посредници, дружества със специална инвестиционна цел, лизингови компании, управляващи дружества и инвестиционни фондове.

Услугите, които предлагаме са:

 • Идентифициране на основните групи клиенти и сегментация на таргет групите.

 • Изготвяне или ревизия на маркетингова стратегия

 • Вътрешен Маркетинг Одит
  o Колко ефикасно се използват ресурсите заделени за маркетинг цели?
  o Колко ефективен е маркетинг отдела?
  o Как маркетинг отдела взаимодейства с външни организации – партньори, клиенти и конкуренти?
  o Ефективност на програмата за отношение с клиентите? (Customer Relation Management)
      -Анализ на поведението на клиентите при вземане на решение за покупка
      -Анализ на комуникацията с клиентите

 • Консултация при вземането на решение за рекламен бюджет за най-голяма ефективност при достигането до желаната таргет група

 • Изготвяне на рекламни материали.

 • Годишен абонамент за услугите. Услугата е предназначена за компании, които не разполагат с големи маркетингови отдели и се нуждаят от съвет при основните маркетингови елементи като пазарна стратегия, дългосрочни и оперативни пазарни цели, комуникация с определена таргет група, разпределяне на бюджета за маркетинг и други.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker