Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com
e-Marketing

Електронния маркетинг е една от най-новите тенденции в световния бизнес. Интернет се наложи като предпочитаното средство за източник на информация от потенциални клиенти и присъствието в световната мрежа е ключово за популярността на компаниите. Интернет е медия, която има голямо влияние върху вземането на решение за покупка при клиентите. Благодарение на новите методи за реклама използани в световната мрежа достигането до таргет групата клиенти чрез уебсайт е по-ефективно.

Услугите, които предлагаме са:

 • Разработка и поддръжка на корпоративен сайт
  За клиенти на продуктите от софтуерната фамилия Коменс има възможност за използване на актуални данни от програмите засягащи клиентска информация в уеб страницата на компанията. Възможно е изготвянето на персонифицирани клиентски профили, защитени с потребителско име и парола.
      o Коменс Брокер и Коменс Фонд имат възможност да изведат клиентски портфейл към уеб страницата на компанията и по този начин клиентите на инвестиционните посредници могат да следят техните портфейли.
      o Коменс Лизинг експортира погасителните схеми на клиентите на дружеството, както и да известява за просрочени срокове или всяка друга информация необходима за лизинговите компании.
      o БАЗЕЛ II Стандарт позволява подаване на клиентска заявка за валидация на движимо и недвижимо имущество, акции и други видове обезпечения онлайн.

 • Английска версия на уебсайт
  Превеждането на корпоративния сайт дава възможност за подобряване на кореспонденцията с чуждестранни клиенти. Английската версия на сайта позволява на търсачките да индексират вашия сайт и улеснява връзката с международни партньори.

 • Search Engine Marketing.
  Индексирането в Интернет търсачки като Google стана решаващо за популярността на компаниите в световната мрежа. Ние предлагаме възможноста да се използват предимствата от по-предно класиране при търсене чрез използването на етични и утвърдени техники за подобряване на навигацията по сайта и улесняване на процеса по индексиране на информацията от търсачките.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker