Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com

За програмата
Основни функции
Предимства
Цена
Често задавани въпросиЗа програмата

ЗаплатиНТ е съвременен програмен продукт за труд и работна заплата, работещ под Windows, който влючва:
•Базови данни за служители и параметрите,определящи дължимите данъци и осигуровки.
•Личен състав с трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение.
•Ведомости и фишове за заплати, авансови ведомости и осчетоводяване със счетоводната програма ЕкспертНТ.
•Справки за изплатени суми, осигуровки за работодателя, справки за НОИ, статистически справки.
•Изходящи документи - служебни бележки, удостоверения, уведомления.
•Граждански договори - служители по граждански договори, платени суми, годишна справка.
•Архивиране на базата данни.

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker