Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com

За програмата
Лизинг Стандарт
Лизинг Авто
Лизинг Банк
Лизинг Портал
Модули и подсистеми
За контактиКоменс Лизинг е цялостна система за автоматизиране на дейността на лизинговите компании.

 

Общи предимства на продуктите КОМЕНС ЛИЗИНГ:

 

·        Осигуряват комплексно управление на лизинговата дейност на лизинговите компании:

o       Обхващат целия лизингов процес, дейността на всички отдели, звена и специалисти, ангажирани в него.

o       Дават възможност за ежечасов и дори ежеминутен контрол върху състоянието на цялата система.

·        Повишават ефективността на работата на служителите.


  С внедряването на продукта ръчните, рутинните и т. п. операции се намаляват значително:

·        над 50% - за търговския и лизинговия отдел;

·        над 90% - за счетоводния отдел.

·        Продуктите отговарят на изискванията към лизинговата компания при влизането на България в Европейския съюз.

·        Философията на продуктите е такава, че не толкова специалистите се настройват към тях, колкото те се настройват към спецификата на работата на съответната лизингова компания.

·        Системата е интуитивна и лесна за работа.

 

Системата Коменс Лизинг включва 4 специализирани продукта, ориентирани към различните типове лизингови компании:

 

 
 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker