Skip Navigation Links
Начало
Продукти
Услуги
Поддръжка
Клиенти
Новини
My.Finasyst.Com

За програмата
Параметри на системата
МодулиЗа програмата

  

      Продукта Коменс Брокер е предназначен за автоматизация на дейността на Инвестиционни посредници в България. Коменс Брокер представлява софтуер от ново поколение, създаден с цел обхващането на цялата специфична дейност на инвестиционните посредници. Разработен е с Microsoft Visual Studio 2005 и включва в себе си всички нови черти, част от модерните операционни системи – Windows XP, 2003 Server, Vista. Основни параметри на софтуера са:

-                 Обхваща почти всички измерения на дейността на ИП.

-                 Предлага интуитивен интерфейс, лесно усвояем от операторите.

-                 Системата има вградена система за регистрация на операторите, с възможност за задаване на различни нива на достъп.

-                 Модулност

-                 Версии за отдалечени работни места (клон, офис) – позволяват въвеждане в реално време на информацията в клоновете на ИП в страната (и чужбина).

 
За НасФорумВръзкиЗа контакти

eXTReMe Tracker